Algemene voorwaarden

Lux Musthaves
Pleun Trooststraat 1
3271 SC Mijnsheerenland (LET OP DIT IS GEEN BEZOEKADRES)
E-mail: info@luxmusthaves.nl
KvK 643.71557
BTW NL001280766B77
Bankrekening: NL65 ABNA 0575 1151 06, tnv Lux, Mijnsheerenland

artikel 1. Algemeen

1.1 Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Lux.

1.2 Lux heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

artikel 2. Bestellen

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand door een bestelling te plaatsen op onze webshop.

2.2 Voor alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt, wanneer een artikel tijdelijk, of helemaal niet meer leverbaar is, brengen wij je daarvan op de hoogte. In dit geval kan je de bestelling kosteloos annuleren. Lux zal uw betaling retourneren binnen 14 dagen.

2.3 Indien je een artikel bestelt dat niet direct op voorraad is dien je rekening te houden met een langere levertijd, je wordt hiervan op de hoogte gehouden.

2.4 Het is mogelijk een bestelling te annuleren door ons een e-mail te sturen. Indien de bestelling al verstuurd is dan worden de volledige verzendkosten&retour bij u in rekening gebracht.

2.5 In geval van overmacht heeft Lux het recht om de bestelde artikelen van de klant op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij stellen je hiervan per e-mail op de hoogte.

artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief eventuele verzendkosten

3.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

3.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

artikel 4. Betalingen

4.1 Betalingen dienen te geschieden via iDeal, Bancontant, CreditCard, Apple Pay, Pay-Pal, Klarna of vooraf overmaken.

4.2 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft Lux het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

artikel 5. Verzenden

5.1 Na ontvangst van betaling zal je bestelling binnen 1-3 werkdagen aan Post NL worden aangeboden en zij zullen zo spoedig mogelijk het pakketje bij je afleveren.

5.2 Je kan kiezen uit de volgende verzendmogelijkheden:
• Enveloppakje NL € 2,95
• Enveloppakje BE € 4,95
Dit zijn zendingen die via de brievenbus binnen komen en met postzegels verstuurd worden. (zonder Track&Trace)

• Brievenbuspakje NL Track&Trace €4,60
- verzendbewijs
- statusinformatie over zending
Voor brievenbuspakje in Europa en daarbuiten gelden andere tarieven.

• Pakketpost NL Track&Trace €6,95
- verzendbewijs
- statusinformatie over zending

• Pakketpost België Track&Trace €11,95
- verzendbewijs
- statusinformatie over zending

Wanneer wij een korting geven op de verzending is deze korting alleen geldig op onze standaardverzending t.w.v.. € 2,95 (NL) of € 4,95 (BE) via het Enveloppakje.
Niet op het Brievenbuspakje of pakketpost met verzendbewijs of Aangetekend + Verzekerd.

LET OP: Kaarsen versturen wij altijd met Track&Trace. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht.

Bij een bestelling vanaf € 50,- (NL) aan artikelen(exclusief verzendkosten) vervallen de verzendkosten.​

5.3 Wanneer je ervoor kiest om je bestelling via brievenbuspost te laten verzenden dan is Lux niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door PostNL. Bij een aangetekend pakket zijn de kosten voor verlies of beschadiging te verhalen bij PostNL.

artikel 6. Leveringstermijn

6.1 Lux zal z.s.m. na ontvangst van betaling overgaan tot levering. Wij bieden de pakketjes binnen 1-3 werkdagen aan bij PostNL. Is dit niet mogelijk (bijv. doordat de onderdelen niet voorradig zijn), is er om een andere reden vertraging of kan een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen 2 dagen na het plaatsing van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder bijkomende kosten te annuleren.

6.2 Wij wijzen er nadrukkelijk op dat Lux niet aansprakelijk is voor overschrijding van de aangegeven levertijden door de post.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

artikel 7. Ruilen en retourneren

7.1 Vanaf het moment dat je de bestelling thuisbezorgd krijgt, heb je een zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kan het artikel bekeken worden. Daarna heb je 14 dagen de tijd om het artikel retour te sturen.

7.2 Tijdens de zichttermijn heb je herroepingsrecht, waarbij je de mogelijkheid hebt om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

7.3 Tijdens deze termijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je dient het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden, aangezien het sieraad geleverd wordt in een transparante verpakking is het mogelijk de beoordeling te doen zonder deze uit de verpakking te halen. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, dien je het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan Lux te retourneren, conform de door Lux verstrekte instructies.

7.4 Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden.
LET OP: I.v.m. hygiëne is het niet mogelijk om oorbellen te retourneren indien de verpakking geopend is.

7.5 Wanneer je een product wilt ruilen of retourneren dien je dit binnen 14 dagen te melden via info@luxmusthaves.nl

7.6 Wanneer je een product wilt ruilen of retourneren zijn de verzendkosten en het verzendrisico van voor rekening van de klant.

7.7 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7.8 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal Lux het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan de klant terugbetalen.

7.9 Op maat gemaakte en customized sieraden nemen wij niet retour.

artikel 8. Gebrekkig product

8.1 Lux verplicht de klant om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 2 dagen per e-mail te melden.

artikel 9. Garantie

9.1 Lux staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Indien je wil retourneren vanwege gebreken aan het product, dien je contact op te nemen met Lux. Vermeldt duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum je het product hebt gekocht. Lux zal zorg dragen voor een passende oplossing indien het gebrek valt binnen de garantie.

9.3 Na beoordeling van je retour/klacht door Lux, heeft Lux ten allen tijde het recht te beslissen welke oplossing het meest passend is binnen de door ons gestelde garantietermijn. Dit kan bijv. een reparatie, een vervangend product of retournering van het aankoopbedrag zijn. Indien er, na plaatsvinden van bovengenoemde, sprake is van terugstorten van het aankoopbedrag zal dit binnen 30 dagen plaatsvinden. Dit alleen nadat Lux het betreffende artikel retour heeft ontvangen.

9.4 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. krassen, breuk en andere beschadigingen;
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden verrichte reparaties aan de geleverde artikelen gedurende de garantietermijn;
f. metaal dat door de PH waarde van de huid verkleurd
g. metaal dat verkleurd is door contact met water, parfum, bodylotion;
h. vlekken ontstaan door parfum
i. Op het verliezen van strass-steentjes/parels/bedels wordt geen garantie gegeven.

artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Lux is niet aansprakelijk voor kleur en/of afwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm zal in vele gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Te alle tijden wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

10.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Lux zijn zeer zorgvuldigheid samengesteld. Lux kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Lux is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

10.3 Lux Musthaves is niet verantwoordelijk voor eventuele verwondingen of (brand)schade bij het branden van de kaarsen.

artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Lux verschuldigd is, heeft voldaan.

artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Lux niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover klant als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail via: info@luxmusthaves.nl .
Uiterlijk binnen 3 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

13.3 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

artikel 14. Privacy

14.1 Indien je een bestelling plaatst bij Lux hebben wij je naam, factuur- en leveradres, telefoonnummer en je e-mailadres nodig. Jouw gegevens die je ons online verstrekt, worden niet aan derden verstrekt. Andere informatie, o.a. verkregen via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van onze site te verbeteren.

14.2 Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

artikel 15. Copyright

15.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal van de website, instagram, facebook van Lux Musthaves te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden met zware boetes per overtreding per dag.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Lux Musthaves | Handmade jewelry and perfect gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel